VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za geodetske poslove i katastar
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Antonela Slišković, šefica odjela
Telefon: 039/660 923
E-mail: antonela.sliskovic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Promjena posjednika/vlasnika.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, član 54. (“Službeni list SR BiH”, broj 14/78, 12/87 i 26/90)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za promjene upisa korisnika ili posjednika 60 KM po ispravi 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja ili naziv firme, organizacije, udruženja
Adresa
Telefon
JMBG
Broj katastarske općine
Broj posjedovnog lista
Prezime, (očevo ime), ime, adresa dosadašnjeg posjednika
Prezime, (očevo ime), ime, adresa novog posjednika
Vrsta promjene
Broj parcela, ukoliko se ne radi o cijelom posjedu
Isprava na kojoj se promjena zasniva
Jesu li parcele nesporne i propisno omeđene
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ugovor na osnovu kojega se vrši promjena Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana, odnosno 30 dana za zamjenu parcele
OBAVJEŠTENJE 3 dana za pregled dokumentacije. Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 10 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva