VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za geodetske poslove i katastar
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Antonela Slišković, šefica odjela
Telefon: 039/660 923
E-mail: antonela.sliskovic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uvjetno cijepanje parcele.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, član 54. (“Službeni list SR BiH”, broj 14/78, 12/87 i 26/90)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za uvjetno cijepanje parcele, na jednom mjestu 200 KM za dvije parcele novog stanja, 100 KM za svaku sljedeću parcelu novog stanja 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Pristojba na promjene na zemljištu nastale cijepanjem parcele Za dvije parcele novog stanja 40 KM, za svaku sljedeću parcelu novog stanja 20 KM 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja ili naziv firme, organizacije, udruženja
Adresa
Telefon
JMBG
Katastarska općina
Broj posjedovnog lista
Prezime, (očevo ime), ime, adresa dosadašnjeg posjednika
Prezime, (očevo ime), ime, adresa novog posjednika
Vrsta promjene
Broj parcela, ukoliko se ne radi o cijelom posjedu
Isprava na kojoj se promjena zasniva
Jesu li nove parcele nesporno i propisno omeđene
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijedlog parcelacije, ukoliko se radi o općinskom zemljištu Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove Original
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, 3 dana za pregled dokumentacije
OBAVJEŠTENJE Rok se može produžiti na 30 dana ukoliko izlazak na teren ranije nije moguć
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva