VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Bilić, stručna savjetnica za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 039/660 939
E-mail: mirjana.bilic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prodaja zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja vlasničke parcele.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine FBiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, član 36.(3) (“Službene novine Federacije BiH broj 66/13 i 100/13)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zahtjev 2 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa
Telefon
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Posjedovni list Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti (bez naknade)
Kopija katastarskog plana Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti (uz naknadu)
Zemljišnoknjižni izvadak Zemljišnoknjižni ured Original
Izjašnjenje stranke o površini koju potražuje Podnositelj zahtjeva Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE 3 dana za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA