VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Bilić, stručna savjetnica za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 039/660 939
E-mail: mirjana.bilic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom građevnom zemljištu u svrhu legalizacije objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građevnom zemljištu, član 61. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/03)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom građevnom zemljištu u svrhu legalizacije objekta 200 KM 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa
Telefon
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišnoknjižni izvadak Zemljišnoknjižni ured Original
Posjedovni list Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti (bez naknade)
Kopija katastarskog plana Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti (uz naknadu)
Stručno izvješće sa skicom snimanja Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove Original
Potvrda o visini tržišne vrijednosti zemljišta Porezna uprava/Nalaz i mišljenje vještaka Original
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE 3 dana za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva