VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tatjana Zorić, šefica odjela
Telefon: 039/660 929
E-mail: tatjana.zoric@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobrenje za građenje za privremene građevine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju, član 38. (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, 4/99,15/01,10/03 i 18/11)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje kojim se izdaje građevna dozvola za privremene građevine 150 KM 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Odgovorno lice u PL
Ime oca
Datum rođenja
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon/mobitel
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lokacijska dozvola Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove Original ili Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvod iz katastra Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Posjedovni list Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o pravu gradnje-ZK izvadak Zemljišnoknjižni ured Original
Primjerak projekta Projektantska kuća Original
Elektro suglasnost JP EP HZ HB Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Komunalna suglasnost JP Komunalno d.o.o. Grude Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Telekomunikacijska suglasnost JP HT d.d. Mostar Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Suglasnosti drugih nadležnih tijela koje su predane uz zahtjev za lokacijsku dozvolu Nadležna tijela Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Građevnom dozvolom za privremene građevine potrebno je odrediti rok u kome se privremena građevina mora ukloniti
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA