VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tatjana Zorić, šefica odjela
Telefon: 039/660 929
E-mail: tatjana.zoric@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje lokacijske dozvole za objekte za koje nije potrebno odobrenje za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, 2/98 i 48/99); Zakon o građenju, član 26. (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, 4/99,15/01,10/03 i 18/11); Zakon o prostornom uređenju, član 35. (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, 4/99,15/01,10/03 i 18/11)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje kojim se izdaje lokacijska dozvola s pravom gradnje 150 KM 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Odgovorno lice u PL
Ime oca
Datum rođenja
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon/mobitel
Vrsta i naziv investicije
Katnost
Dimenzije
K.Č. i K.O. (stari premjer)
K.Č. i K.O. (novi premjer)
Ulica/naselje
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Posjedovni list ako je vlasnik površine, a ugovor o zakupu ako je javna površina Odjel za geodetske poslove i katastar ili podnositelj zahtjeva Original ili Ovjerena kopija Posjedovni list se pribavlja po službenoj dužnosti bez naknade
Elektro suglasnost JP EP HZ HB Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti po potpisivanju sporazuma s JP EP HZ HB d.d. Mostar (uz naknadu za stranku)
Komunalna suglasnost JP Komunalno d.o.o. Grude Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti na osnovu Sporazuma potpisanog s JP Komunalno d.o.o. Grude (uz naknadu za stranku)
Telekomunikacijska suglasnost JP HT d.d. Mostar Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti po potpisivanju sporazuma s JP HT d.d. Mostar (uz naknadu za stranku)
Okolišna suglasnost (ako je potrebno) Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH Kopija
Protupožarna suglasnost (ako je potrebno) Projektantska kuća Kopija
Poljoprivredna suglasnost (ako je potrebno) Ministarstvo gospodarstva ŽZH Kopija
Suglasnost za priključak na cestu (ako je potrebno) JU Ceste ŽZH/JP Ceste F BiH Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti po potpisivanju sporazuma s JP Ceste ŽZH (uz naknadu za stranku)
Vodna suglasnost (ako je potrebno) Ministarstvo gospodarstva ŽZH/ Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar Kopija
Idejno rješenje Projektantska kuća Original
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA