VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Kata Grubišić, sanitarno-komunalni inspektor
Telefon: 039/660 921
E-mail: kata.grubisic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje odobrenja za iskopavanje i prijenos umrle osobe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o sanitarnoj inspekciji, član 2. st.1. točka 11. (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 09/06); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 5 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja ili naziv firme, organizacije, udruženja
Adresa
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Punomoć Notar/Općina Kopija Original na uvid
Potvrda o grobnom mjestu Pogrebno poduzeće Kopija Original na uvid
Potvrda o činjenici smrti Dom zdravlja Kopija Original na uvid
Podaci o pogrebnom vozilu MUP Kopija Original na uvid
Odobrenje da pogrebno poduzeće može obavljati svoju djelatnost Odjel za gospodarstvo Kopija Original na uvid
Izvod iz matične knjige umrlih Matični ured Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 3 dana za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA