VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Kata Grubišić, sanitarno-komunalni inspektor
Telefon: 039/660 921
E-mail: kata.grubisic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje sanitarne suglasnosti za lokaciju i uporabu objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o sanitarnoj inspekciji, član 2.(1) točka 5. (“Narodne Novine ŽZH”, broj 09/06); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja ili naziv firme, organizacije, udruženja
Adresa
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Posjedovni list Služba za geodetske poslove i katastar Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE 3 dana za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA