VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za gospodarstvo
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Lukenda, stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove
Telefon: 039/660 924
E-mail: ljlukenda@grude.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prijevoza stvari u slobodnom cestovnom prometu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu, član 11. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 28/06, 2/10)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje o odobrenju obavljanja djelatnosti prijevoza stvari u slobodnom cestovnom prometu 50 KM 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime oca
Adresa stana-prebivalište
Kontakt telefon
Marka vozila
Tip vozila
Broj šasije
Nosivost
Registarske oznake
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica da podnositelj zahtjeva ima manje od 65 god starosti MUP ŽZH Kopija Original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj
dužnosti na osnovu sporazuma
potpisanog s Centrom za
socijalni rad.
Potvrda da podnositelj zahtjeva udovoljava općim i posebnim zdravstvenim uvjetima Dom zdravlja Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o neizricanju zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Ljubuški Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da ima odgovarajuću stručnu spremu Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije MUP Kopija Original na uvid
Prometna dozvola za teretno motorno vozilo MUP Kopija Original na uvid
Potvrda o ispunjenim tehničko-eksploatacijskim uvjetima vozila Tehnička stanica za pregled vozila Original
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 1 dan za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva