VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za gospodarstvo
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Lukenda, stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove
Telefon: 039/660 924
E-mail: ljlukenda@grude.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Promjene u Obrtnom registru.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 11., 12., 16(3)., 21. i 22. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/07)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za upis promjena u Obrtnom registru 20 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime oca
Adresa stana-prebivalište
Kontakt telefon
Broj rješenja kojim je registrirana djelatnost
Datum rješenja kojim je registrirana djelatnost
Novo poslovno sjedište (ukoliko je došlo do promjene)
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kod promjene sjedišta- dokaz o vlasništvu/ugovor o zakupu Zemljišno-knjižni ured/stranke ugovora Ovjerena kopija
Kod promjene sjedišta- izjava o ispunjenim minimalnim, tehničkim i drugim uvjetima Odjel za gospodarstvo Ovjerena kopija
Kod promjene predmeta djelatnosti- izjava o ispunjenim minimalnim, tehničkim i drugim uvjetima Odjel za gospodarstvo Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 1 dan za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva