VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za gospodarstvo
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Lukenda, stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove
Telefon: 039/660 924
E-mail: ljlukenda@grude.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobrenje za obavljanje prijevoza za osobne potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu, član 54. (“Službene Novine FBiH” broj 28/06 i 2/10); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 9. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/07).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na odobrenje za obavljanje prijevoza za osobne potrebe 25 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime oca
Adresa stana-prebivalište
Kontakt telefon
Naziv djelatnosti
Marka vozila
Tip vozila
Broj šasije
Nosivost
Registarske oznake
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP ŽZH Kopija Original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj
dužnosti na osnovu sporazuma
potpisanog s Centrom za
socijalni rad.
Uvjerenje o ispunjenim propisanim zdravstvenim uvjetima Dom zdravlja Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o neizricanju zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti (fizičko lice) Općinski sud Ljubuški Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o registriranoj djelatnosti Odjel za gospodarstvo Original ili Ovjerena kopija
Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije MUP ŽZH Kopija Original na uvid
Prometna dozvola za teretno motorno vozilo MUP ŽZH Kopija Original na uvid
Potvrda o ispunjenim tehničko-eksploatacijskim uvjetima vozila Stanica za tehnički pregled vozila Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 1 dan za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva