VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za gospodarstvo
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Lukenda, stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove
Telefon: 039/660 924
E-mail: ljlukenda@grude.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje obrta i srodne djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 8., 9., 11., 12., 16.(3) i 27.(1) (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/07); Uredba o vezanima i posebnim obrtima, sve odredbe (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 66/09, 62/10 i 16/12); Pravilinik o vezanima obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija, sve odredbe (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12); Pravilinik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, sve odredbe (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 61/09 12/12), Ureda o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, sve odredbe (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 66/09, 38/10 i 16/12); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010, sve odredbe (“Službeni Glasnik BiH” broj 47/10)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na odobrenja za obavljanje obrta i srodne djelatnosti i upis u Obrtni registar 25 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime oca
Adresa stana-prebivalište
Kontakt telefon
Vrsta obrta
Djelatnost obrta
Naziv/firma pod kojom će se obrt obavljati
Poslovno sjedište obrta
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP ŽZH Kopija Original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti na osnovu sporazuma potpisanog s Centrom za socijalni rad
Uvjerenje o ispunjenim zdravstvenim uvjetima Dom zdravlja Original ili Ovjerena kopija
Odgovarajući stupanj stručne spreme Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Zemljišno-knjižni izvadak/ugovor o zakupu Zemljišno-knjižni ured/stranke ugovora Original ili Ovjerena kopija
Izjava o ispunjenim minimalnim, tehničkim i drugim uvjetima u poslovnom prostoru u kojemu se obavlja djelatnost Odjel za gospodarstvo Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 1 dan za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva