VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za gospodarstvo
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Lukenda, stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove
Telefon: 039/660 924
E-mail: ljlukenda@grude.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Promjene u registru ugostiteljskih djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, član 10., 15., 17., 18. i 20.(1) (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 12/09 i 12/11)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na upis promjena u Registar djelatnosti 20 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime oca
Adresa stana-prebivalište
Kontakt telefon
Broj rješenja kojim je registrirana djelatnost
Datum rješenja kojim je registrirana djelatnost
Novo poslovno sjedište
Je li poslovni prostor u vlasništvu/posjedu ili se koristi temeljom ugovora o zakupu
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kod promjene sjedišta- dokaz o vlasništvu/ugovor o zakupu Zemljišno-knjižni ured/stranke ugovora Ovjerena kopija
Kod promjene sjedišta- izjava o ispunjenim minimalnim, tehničkim i drugim uvjetima Odjel za gospodarstvo Original ili Ovjerena kopija
Kod promjene predmeta djelatnosti- izjava o ispunjenim minimalnim, tehničkim i drugim uvjetima Odjel za gospodarstvo Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 1 dan za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva