VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za gospodarstvo
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Lukenda, stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove
Telefon: 039/660 924
E-mail: ljlukenda@grude.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje rješenja o utvrđenim minimalnim, tehničkim i drugim uvjetima u poslovnom prostoru.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, član 8. i 9(1) i (2) (“Narodne novine ŽZH”, broj 12/09 i 12/11); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 4. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 32/09); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010, sve odredbe (“Službeni Glasnik BiH” broj 47/10); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“, sve odredbe (“Službene novine FBiH” broj 40/10)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje o utvrđivanju minimalnih, tehničkih i drugih uvjeta u poslovnom prostoru 50 KM 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv gospodarskog društva
Poslovno sjedište gospodarskog društva
Kontakt telefon
Šifra djelatnosti
Sjedište poslovnog prostora
Vlasnik poslovnog prostora
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar Sudski registar Ovjerena kopija
ID broj Sudski registar Ovjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim obvezama prema javnim prihodima Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
ZK izvadak ili ugovor o zakupu poslovnog prostora (fizičko i pravno lice) Zemljišno-knjižni ured Original ili Ovjerena kopija
Prijava osiguranja uposlenih djelatnika Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 1 dan za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva