VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za gospodarstvo
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Lukenda, stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove
Telefon: 039/660 924
E-mail: ljlukenda@grude.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera knjige žalbi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 11. (11) (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 32/09); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, član 8.,9. i 11. (“Narodne novine ŽZH”, broj 12/09 i 12/11); Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi, sve odredbe (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 30/10)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za ovjeru knjige žalbi 5 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime oca
Adresa
Telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Knjiga žalbe Podnositelj zahtjeva Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA