VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za gospodarstvo
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Lukenda, stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove
Telefon: 039/660 924
E-mail: ljlukenda@grude.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobrenje za rad turističkog vodiča.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o turističkoj djelatnosti, član 28. (“Službene novine FBiH”, broj 32/09)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje o odobrenju za rad turističkog vodiča 25 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime oca
Adresa stana-prebivalište
Kontakt telefon
Jezik na kojemu će se obavljati djelatnost
Naziv pod kojim će se djelatnost obavljati
Stručna sprema i datum kada je položen ispit za turističkog vodiča
Razdoblje u kojem će se pružati usluge
Područje na kojem će se djelatnost obavljati
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP ŽZH Kopija Original na uvid
Uvjerenje o prebivalištu MUP ŽZH Original ili Ovjerena kopija
Svjedodža/diploma Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča Federalno Ministarstvo okoliša i turizma Ovjerena kopija
Dokaz o znanju svjetskog jezika na kojemu će obavljati djelatnost Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o neizricanju zaštitne mjere obavljanja djelatnosti Općinski sud Ljubuški Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o postojanju propisanih zdravstvenih uvjeta Dom zdravlja Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 1 dan za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva