VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za gospodarstvo
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Lukenda, stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove
Telefon: 039/660 924
E-mail: ljlukenda@grude.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenje o osnivanju trgovačke radnje ili pružanju trgovačkih usluga.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutarnjoj trgovini, član 15. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 40/10); Zakon o trgovini u Županiji Zapadnohercegovačkoj, član 13., 15.(1) (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 1/16); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010, sve odredbe (“Službeni Glasnik BiH” broj 47/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje za izdavanje odobrenja za obavljanje trgovačke djelatnosti i upis u Registar trgovačkih radnji 25 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime oca
Adresa stana-prebivalište prema CIPS evidenciji
Kontakt telefon
Naziv djelatnosti
Predmet poslovanja
Naziv/Firma pod kojom će se djelatnost obavljati
Poslovno sjedište radnje
Vlasnik poslovnog prostora
Površina poslovnog prostora
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP ŽZH Kopija Original na uvid
Potvrda o prebivalištu MUP ŽZH Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original Pribavljanje po službenoj
dužnosti na osnovu sporazuma
potpisanog s Centrom za
socijalni rad.
Svjedodžba/diploma Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera obavljanja djelatnosti Općinski sud Ljubuški Original
Dokaz o pravu vlasništva/posjeda ili ugovor o zakupu poslovnog prostora Zemljišno-knjižni ured/Potpisnici ugovora Original ili Ovjerena kopija
Izjava kojom se potvrđuje da prodajni objekt ispunjava zakonom propisane uvjete Odjel za gospodarstvo Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nema zasnovan radni odnos Zavod za zapošljavanje ŽZH Original
Uvjerenje o ispunjenim zdravstvenim uvjetima Dom zdravlja Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 1 dan za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva