VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda o autentičnosti potpisa radi odlaska maloljetnog djeteta van granica BiH bez pratnje roditelja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Federacije BIH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 20/98); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 30/98); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službeni list SRBIH”, broj 37/71, 33/75 i 39/75)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za ovjeru potpisa 2 KM po potpisu Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime roditelja
Ime i prezime djeteta
Adresa
Datum i godina rođenja roditelja
Datum i godina rođenja djeteta
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica i identifikacijski dokument djeteta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA