VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039/ 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u matične knjige.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član. 2. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i email adresa
Država boravka
DKP BiH
Naziv općine/grada i adresa
Za MKV- podaci o sklapanju braka, podaci o bračnim partnerima, podaci o roditeljima bračnih partnera
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o prebivalištu bračnih partnera MUP Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKR/bračnih partnera Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKV Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Punomoć Podnositelj zahtjeva Original
Za MKV-osobna iskaznica MUP Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva