VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda autentičnosti potpisa ili istovjetnost prijepisa s istom ispravom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službeni list SRBiH”,broj 37/71, 33/75 i 39/75), Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Federacije BIH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 20/98), Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 30/98)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Za ovjeru potpisa, rukopisa, prijepisa 1. za ovjeru svakog potpisa 2 KM, 2. za ovjeru jedne stranice preslika 1 KM, 3. za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od svakog poluarka originala 4 KM. Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA