VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mario Spajić, viši referent za vođenje matičnih knjiga
Telefon: 039/660 928
E-mail: mario.spajic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Daje se punomoć drugoj osobi za poduzimanje određene radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za ovjeru potpisa 2 KM po potpisu Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Datum rođenja
Adresa
Podaci o onome kojemu se daje punomoć
Radnja za koju se daje punomoć
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica-2X MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do kada stranka odredi
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA