VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039/660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ispravka i usuglašavanje u matičnim knjigama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 42. i 47. (“Službene novine FBiH” broj: 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu, član 6., 7. i 37. (“Službeni glasnik BiH” broj 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 i 76/09 i 87/13); Zakon o državljanstvu Federacije BIH, član 5., 6. i 40. (“Službene novine FBiH” broj 43/01, 1/03, 22/09, 61/09 i 65/11); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj 9/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, svi (“Službene novine FBiH“ broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine, promjene entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih, član 45. (“Službene novine FBiH” broj 108/12); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, član 17. (“Službene novine FBiH broj 86/12,25/13,36/13,45/13,66/13 i 8/15)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za sva rješenja, uvjerenja i druge isprave za koje nije propisana posebna pristojba 5 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) prezime
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Ime i prezime osobe za koju se traži ispravka
Postojeći podatak
Podatak koji treba upisati
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige i druge isprave kojima se dokazuju pogrešno upisani podaci Matični ured Original
Osobna iskaznica MUP Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva