VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mario Spajić, viši referent za vođenje matičnih knjiga
Telefon: 039/660 928
E-mail: mario.spajic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice smrti u MKU, koja se dogodila u inozemstvu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 26-32. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 65.-92. (“Službene novine FBiH” broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i e-mail adresa
Država boravka
DKP BiH
Naziv Općine
Ime i prezime umrle osobe
Spol
Prezime prije sklapanja braka
Dan, mjesec, godina i sat smrti
Mjesto smrti i država u kojoj je smrt stupila
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto, općina/grad i država rođenja
JMBG-prebivalište-Državljanstvo
Mjesto sahrane, bračno stanje i zadnje prebivalište umrle osobe
Bračni partner umrle osobe
Roditelji umrle osobe
Datum i potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodi izvod iz MKU Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKR-a umrle osobe Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKV-a ili podatak o mjestu gdje se vodi MKV Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Identifikacijski dokument MUP Ovjerena kopija
Dokaz o zadnjem prebivalištu MUP Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva