VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mario Spajić, viši referent za vođenje matičnih knjiga
Telefon: 039/660 928
E-mail: mario.spajic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da se utvrdi postojanje bračne zajednice.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 23. i 24. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Obiteljski zakon, član 17.-19. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/05 i 31/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 100.-109. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za sklapanje braka 50 KM u službenim prostorijama Općine u radnom vremenu, 100 KM u službenim prostorijama Općine radnim danom izvan radnog vremena, 150 KM u službenim prostorijama Općine vikendom i praznikom, 200 KM izvan službenih prostorija Općine 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i email adresa
Država boravka
Naziv Općine/grada/adrese
Podaci o sklapanju braka (dan, mjesec i godina sklapanja braka, mjesto i država sklapanja braka, izjava bračnih partnera o njihovom prezimenu nakon sklapanja braka)
Podaci o bračnim partnerima (prezime, ime, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto općina/grad rođenja, država rođenja, JMBG, državljanstvo)
Podaci o roditeljima bračnih partnera ( ime i prezime oca, ime i prezime majke, djevojačko prezime majke)
Potpis podnositelja zahtjeva
Datum
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni rodni list (ne stariji od 6 mj) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mj) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o nepostojanju zakonskih smetnji za sklapanje braka Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Putovnica MUP Ovjerena kopija
Potvrda o prijavi boravka u BiH MUP Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva