VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mario Spajić, viši referent za vođenje matičnih knjiga
Telefon: 039/660 928
E-mail: mario.spajic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijava namjere zaključenja braka u svrhu sklapanja braka.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obiteljski zakon, član 18. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/05 i 31/14)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime stranaka
Datum i godina rođenja
Mjesto rođenja
Adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rodni list (2x) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 1 dan
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA