VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mario Spajić, viši referent za vođenje matičnih knjiga
Telefon: 039/660 928
E-mail: mario.spajic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje očinstva radi upisa imena oca u MKR i davanje suglasnosti na zapisnik oca kojim priznaje očinstvo.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, članovi 12-20. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Obiteljski zakon, član 56-71. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/12 i 31/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 83. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na izradu zapisnika o priznanju očinstva 10 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Adresa
Datum
Državljanstvo
Datum rođenja djeteta
Mjesto rođenja djeteta
Spol djeteta
Osobno ime djeteta
Ime majke
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva