VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039/ 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u matične knjige.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 2. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, član 3. (“Službene novine FBiH” broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, član 17. (“Službene novine FBiH broj 86/12, 25/13, 36/13, 45/13, 66/13 i 8/15)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i email
Država boravka
DKP BiH
Naziv općine/grada i adresa
Za MKR-podaci o rođenju osobe koja se upisuje, podaci o roditeljima, podaci o državljanstvu roditelja u vrijeme rođenja djeteta
Za MKV- podaci o sklapanju braka, podaci o bračnim partnerima, podaci o roditeljima bračnih partnera
Za MKU- podaci o umrloj osobi, podaci o bračnom partneru umrle osobe, podaci o roditeljima umrle osobe
Potpis podnositelja zahtjeva
Datum
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni izvod iz MKU – za upis u MKU Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKR roditelja/bračnih partnera/umrle osobe (za sve treba) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKV – za MKV Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Za MKU i MKV- uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Za MKR-izjava o nacionalnosti Matični ured Original
Za MKV i MKU -osobna iskaznica Matični ured Kopija
Uvjerenje o prebivalištu roditelja/bračnih partnera/umrle osobe (za sve treba) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva