VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za geodetske poslove i katastar
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Antonela Slišković, šefica odjela
Telefon: 039/660 923
E-mail: antonela.sliskovic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prikupljanje dokumenata potrebnih za postupke rješavanja stambenih i drugih pitanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, član 54. (“Službeni list SR BiH”, broj 14/78, 12/87 i 26/90)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za izvod iz a) posjedovnog lista ili prijepis, b) kopija popisnog lista c)kopija katastarske parcele a) 8 KM b) 1 KM i c) 11 KM za jednu parcelu, 4 KM za svaku sljedeću susjednu parcelu istog korisnika 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja ili naziv firme, organizacije, udruženja
Adresa
Telefon
JMBG
Broj katastarske čestice
Naziv katastarske općine
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 1 dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA