VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Srećko Mikulić, voditelj odjela
Telefon: 039 660 908
E-mail: srecko.mikulic@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Davanje suglasnosti za korištenje grba Općine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime ili naziv pravnog lica
Adresa
Telefon
U koju se svrhu suglasnost za korištenje grba traži
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zapisnik sa skupštine Podnositelj zahtjeva Kopija
Statut Podnositelj zahtjeva Kopija
Odluka o utemeljenju Podnositelj zahtjeva Kopija
Odluka o imenovanju članova upravnog odbora Podnositelj zahtjeva Kopija
Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje Podnositelj zahtjeva Kopija
Odluka o imenovanju dopredsjednika i tajnika Podnositelj zahtjeva Kopija
Odluka o imenovanju predsjednika skupštine Podnositelj zahtjeva Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA