VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Srećko Mikulić, voditelj odjela
Telefon: 039 660 908
E-mail: srecko.mikulic@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana potpora studentima postdiplomskog studija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime(ime oca) i prezime
Adresa
Telefon
Datum i godina rođenja
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o prebivalištu MUP Original
Diploma Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Potvrda o upisu na postdiplomski studij Obrazovna institucija Original
Osobna iskaznica MUP Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10 mjeseci ili jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA