VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Srećko Mikulić, voditelj odjela
Telefon: 039 660 908
E-mail: srecko.mikulic@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Nagrađivanje učenika i studenata za postignute rezultate u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, te poticanje za postizanje što boljih rezultata u budućnosti i olakšavanje školovanja kroz materijalnu podršku.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o studentskim potporama, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Grude”, broj 1/08)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime
Datum i godina rođenja
Adresa
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prosjek ocjena (ne niži od 4,5 ili 9,0) Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Osobna iskaznica MUP Kopija
Uvjerenje o prebivalištu (u trajanju od najmanje 5 god. Ne starije od 3 mj) MUP Original
Potvrda o redovitom školovanju Obrazovna institucija Original
Potvrda o studiranju na BiH ili HR sveučilištu Obrazovna institucija Original
Rektorova/Dekanova nagrada Obrazovna institucija Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA