VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Srećko Mikulić, voditelj odjela
Telefon: 039 660 908
E-mail: srecko.mikulic@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućuje se rad vrtiću.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o predškolskom odgoju, član 10. (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 7/98)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv vrtića i ime ravnatelja
Adresa
Telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o osnivanju Dječji vrtić Original
Godišnji plan i program vrtića Dječji vrtić Original
Zapisnik povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za rad dječjeg vrtića Povjerenstvo za rad vrtića Original
Osobna iskaznica osnivača MUP Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu (BiH) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da se protiv osnivača ne vodi kazneni postupak Općinski sud Ljubuški Original
Uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti osnivača Dom zdravlja Original
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original
Rješenje o ocjeni sukladnosti Odluke sa zakonom Ministarstvo znanosti, kulture i športa Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o zakupu poslovnog prostora Stranke ugovora/Notar Original ili Ovjerena kopija
Odgovarajući stupanj stručne spreme Obrazovna institucija Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA