VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Srećko Mikulić, voditelj odjela
Telefon: 039 660 908
E-mail: srecko.mikulic@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobrava se prijevremeni upis djece u školu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Zakon o osnovnom školstvu, član 39. stav. 3. (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 10/04)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za preporuke, mišljenja, uvjerenja i rješenja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i športa 5 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva (roditelja)
Adresa
Datum podnošenja zahtjeva
Naziv osnovne škole
Ime i prezime djeteta
Datum, godina i mjesto rođenja djeteta
Školska godina u koju se upisuje
Razlog prijevremenog upisa
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR Matični ured Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 1 dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva