VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućiti građanima izdavanje izvoda o stanju njihovog osobnog upisa u matične knjige kao javnog dokumenta kojim raspolažu kao dokazom o identitetu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 63.-66. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na izvode iz matičnih knjiga i knjiga državljana 5 KM po izvodu Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime
Datum
Matični ured
Ime, prezime i djevojačko prezime
Ime roditelja i djevojačko prezime majke
Datum, mjesto i općina rođenja – za MKR
Datum, mjesto i općina vjenčanja- za MKV
Datum, mjesto i općina smrti- za MKU
Svrha u koju je potreban izvod
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 1 dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, osim uvjerenja o državljanstvu-6mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva