VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za branitelje iz Domovinskog rata
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Nabavka ortopedskih pomagala.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, član 27. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/04 i 56/05)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime
Datum rođenja
Adresa
Telefon
Općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica (ne starija od 6 mj) MUP Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija Dom zdravlja Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu MUP Original ili Ovjerena kopija
Broj tekućeg računa Banka Original
Medicinsko vještačenje Institut za medicinsko vještačenje Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA