VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za branitelje iz Domovinskog rata
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje svojstva ratnog-mirnodopskog invalida.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, član 35. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/04 i 56/05)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime
Datum rođenja
Adresa
Telefon
Općina
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica (ne starija od 6 mj) MUP Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija Dom zdravlja Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o socijalnom statusu Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o sudjelovanju u ratu Ured za obranu Original
Medicinsko vještačenje Institut za medicinsko vještačenje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu MUP Original
Uvjerenje o neprimanju naknade za tjelesno oštećenje po drugom osnovu MIO/PIO Original
Uvjerenje o nekažnjavanju Općinski sud Ljubuški Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA