VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za branitelje iz Domovinskog rata
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava ratnog vojnog invalida.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, član 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/04 i 56/05).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime
Datum i godina rođenja
Adresa
Telefon
Prebivalište
Državljanstvo
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija Dom zdravlja Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o socijalnom statusu Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o sudjelovanju u ratu Ured za obranu Original
Medicinsko vještačenje Institut za medicinsko vještačenje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) MUP Original
Uvjerenje o neprimanju neknade za tjelesno oštećenje po drugom osnovu od Fonda MIO MIO/PIO Original
Uvjerenje o nekažnjavanju Općinski sud Ljubuški Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA