VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Općinski načelnik
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Poslovi općinskog načelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Josip Tomić, šef ureda općinskog načelnika
Telefon: 039/660 911
E-mail: josip.tomic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Jednokratna novčana pomoć.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”; broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva ili naziv firme, udruženja, organizacije
Adresa
Telefon
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o socijalnom statusu Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE  –
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA