Adresa

Općina Grude
fra Gabre Grubišića br. 4
88340 Grude

Telefon

Tel. +387 39 660 900
Faks +387 39 660 930

E-mail adresa za pitanja

e-registar@grude.info

BUDIMO U KONTAKTU